Foto från sträcka fyra Cejn/Mösseberg   Falköpings MK

Fotograferat av Marcus Allerbjer och Simon Abelsson